500 PR.N.ST. HRANI
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

Issued in white and brown
Pakirmica TIMS